Opis produktu

Specjalizacja zawodowa:

 • psycholog, seksuolog.

Istotą prowadzonych przeze mnie sesji psychologicznych, szkoleń, jest zdrowie i rozwój człowieka a to oznacza dobrostan i dobrobyt. Dlatego w pracy, korzystam ze sprawdzonych i nowatorskich, holistycznych metod, które pozwalają dać radę z problemami dnia codziennego, a także, jeśli zachodzi taka potrzeba, oczyszczenia przeszłości. Priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo, dlatego możemy spotykać się także w dowolnie wybranym miejscu, bez przywiązania do tradycyjnego podejścia do sesji psychologicznych, w gabinecie. Dzięki temu możesz, krok po kroku, coraz lepiej radzić sobie w życiu, pracy, rodzinie, w związku i sferze seksualnej. Spotkania ze mną to rozwój, akceptacja, wsparcie, a wszystko w drodze do lepszego zdrowia, bezpieczeństwa, szczęścia, radości, miłości, dobra, piękna, skuteczności. Jeśli chcesz wejść na drogę zrozumienia siebie, otaczającego świata, na drogę do balansu, ładu, porządku, spokoju, harmonii, równowagi, to zapraszam.

 Jestem absolwentem psychologii klinicznej (USWPS Wrocław/Warszawa), w trakcie studiów realizowałem moduł specjalizacji z seksuologii oraz „Komunikacji Bez Przemocy wg. Rosenberga”. Jestem także absolwentem studiów podyplomowych „Psychosomatyka i Somatopsychologia” na USWPS w Warszawie. Psychosomatyka jest obszarem wyjaśniającym wpływ zaburzeń psychicznych na występowanie chorób w ciele fizycznym. Somatopsychologia z kolei, mówi o tym jak choroby ciała fizycznego oddziałują na psychikę człowieka.

Od wielu lat jestem związany ze służbą zdrowia, początkowo charakter mojej pracy polegał na towarzyszeniu człowiekowi w zmianach na stanowisku pracy. Moje kompetencje zawierają się w obszarze rozwoju oraz zdrowia z punktu widzenia psychosomatyki i somatopsychologii. Pracuję także z rodzicami i nauczycielami dzieci, które wykazują zaburzenia w codziennym funkcjonowaniu. Ponad dwudziestoletnie doświadczenia pracy z ludźmi, w różnych zakresach działalności, dały mi wiedzę na temat oporu człowieka do wprowadzania różnego rodzaju zmian, a tym samym sposobów przezwyciężenia tychże oporów. Wiedza zdobyta dzięki tym doświadczeniom oraz własne doświadczenia życiowe, wzbogacone o wiedzę z zakresu psychologii, stały się bazą do rozwinięcia kompetencji jaką jest zdolność pomagania człowiekowi, w holistycznym i systemowym ujęciu natury człowieka.

Od wielu lat doskonalę także swoje narzędzia pracy dzięki autorskiej Metodzie Pracy ze Słowem, a także na wielu sympozjach naukowych, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, np.: „Bajka w kształtowaniu postaw i zachowań dla dzieci i dorosłych ”, „Otwarty Dialog” – nowe podejście do pracy z pacjentami psychotycznymi, „Spotkanie z człowiekiem cierpiącym” – dr ks. Jan Kaczkowski „Prozdrowotny tryb życia: jak pomagać w zmianie niewłaściwych nawyków i ryzykownych zachowań”, „Empiryczne podłoże oddziaływań psychologicznych w medycynie pozapsychiatrycznej”, „Mechanizmy biologiczne w relacjach psyche”, „Ból wybrane zagadnienia”, „Funkcjonowanie seksualne a zdrowie psychiczne i somatyczne”, „Problemy psychosomatyczne oraz rola czynników psychologicznych w przebiegu chorób przewlekłych u dzieci” ,”Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne – perspektywa psychoanalityczna”, „Psychosomatyka kliniczna”, „Jedzenie i zachowania żywieniowe – kontekst psychologiczny”, „Terapia poznawczo – behwioralna (CBT) w chorobach i objawach somatycznych”, „Mindfulness (uważność) w psychosomatyce i somatopsychologii”, „Praca z ciałem – prezentacja wybranych koncepcji i metod”, „Podejście strategiczne a objawy somatyczne (na przykładzie terapii ericksonowskiej)”, „Zarządzanie zasobami w stresie” – prof. Wojciech Eichelberger,

Jestem pod stałym nadzorem superwizji, tak aby moja praca była bezpieczna dla mnie i osób, którym pomagam w dojściu do zdrowia i skuteczności w życiu. W obszarze moich zainteresowań zawiera się także medycyna i kultura wschodu, z której także czerpię inspirację i wiedzę, aby proces zdrowienia opierał się o holistyczne, systemowe rozumienie postaw i zachowań człowieka.

Zagadnienia, którymi zajmuję się w swojej pracy to m.in.:

 • kryzys życiowy
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • zaburzenia psychiczne
 • problemy wychowawcze
 • stres
 • niskie poczucie własnej wartości
 • lęki
 • kryzys zawodowy
 • anoreksja
 • bulimia
 • kryzys emocjonalny
 • kryzys w związku
 • bezsenność
 • depresja
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • choroby psychosomatyczne
 • problemy około rozwodowe
Grafik przyjęć
Imię i nazwisko Tytuł Specjalizacja Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob.
Piotr Malinowski mgr psycholog, seksuolog
Zapisz się


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (OBER CLINIC SP. Z O.O.) jedynie do kontaktu ze mną.