slide_part_nfzPrzychodnia Ober Clinic realizuje świadczenia refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu chorzy w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego będą mogli skorzystać z ogólnodostępnych konsultacji i badań diagnostycznych.

W ramach leczenia ambulatoryjnego przychodnia Ober Clinic w Warszawie realizuje kontrakt z NFZ na:

 1. Proktologię
 2. Urologię
 3. Stomatologię

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia medycznego dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

W rejestracji należy okazać:

 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty realizującego świadczenia w ramach umowy z NFZ (oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia zapisu na konsultację)
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL, adres zameldowania z kodem pocztowym

Lekarze realizujący świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia:

  • proktologia: dr Marek Chojnowski, dr Alberto Puerto Cardozo, dr n. med. Piotr Jackiewicz
  • urologia: dr Robert Nowakowski, dr Tomasz Wiśniewski, dr Emil Zwoliński, dr Paweł Woszczyk
  • stomatologia: lek. stom. Bożena Szabrańska-Kudelska, lek. stom. Klaudia Trela, lek. stom. Radosław Niksiński, lek. stom. Elżbieta Wodzyńska