Rak prostaty

Rak prostaty to współcześnie jeden z największych problemów medycznych. Stanowi on drugą, po nowotworze płuc, przyczynę zgonów u mężczyzn w Unii Europejskiej.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na raka prostaty?

Do najważniejszych z nich zaliczamy:

  • Wiek mężczyzny
  • Pochodzenie etniczne
  • Obszar zamieszkania
  • Predyspozycje genetyczne
  • Styl życia
  • Miejsce pracy
  • Nawyki żywieniowe

Rak prostaty – wiek mężczyzny

Wiek pacjenta to jeden z najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na raka prostaty. Rak prostaty rzadko występuje u mężczyzn przed 40. rokiem życia. Zachorowania gwałtownie rosną po 55. roku życia i osiągają szczyt w wieku 70–74 lat.

Rak prostaty – pochodzenie etniczne i obszar zamieszkania

Zachorowania na raka prostaty występują znacznie częściej u Afroamerykanów. Ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu wśród tej grupy jest nawet 60% większe niż u mężczyzn rasy białej. Dodatkowo śmiertelność wśród panów pochodzenia afrykańskiego i karaibskiego jest około dwukrotnie wyższa niż wśród białych.

Rak prostaty – predyspozycje genetyczne

Innym bardzo istotnym czynnikiem zachorowania na ten rodzaj nowotworu są czynniki genetyczne. Jeśli chodzi o dziedziczność tego nowotworu to najbardziej narażeni na raka prostaty są mężczyźni, w których rodzinach wystąpił on u krewnych pierwszego stopnia, np. brata lub ojca.

Rak prostaty – styl życia

Połączenie predyspozycji genetycznych z nieodpowiednim stylem życia znacznie wpływa na wzrost ryzyka zachorowania na raka prostaty. Wśród czynników ryzyka raka prostaty wymienia się promieniowanie rentgenowskie, palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Rak prostaty – miejsce pracy

Częstsze występowanie tego rodzaju nowotworu zaobserwowano u mężczyzn pracujących w przemyśle gumowym, tekstylnym, przy produkcji nawozów sztucznych i przy narażeniu na kadm.

Rak prostaty –nawyki żywieniowe

Spożywanie pokarmów bogatych w tłuszcze nasycone zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty. Ryzyko wystąpienia raka prostaty zmniejsza zmiana przyzwyczajeń żywieniowych uwzględniająca owoce, warzywa, wyroby mączne, kasze i wina. Nowotwór może być spowodowany przez niektóre barwniki i konserwanty zawarte w pokarmie.

 

Skorzystaj z usług medycznych w Przychodni Ober Clinic. Zadzwoń i umów wizytę u urologa.

Zapraszamy!