Techniki molekularne stanowią integralną część nowoczesnej diagnostyki onkologicznej i medycyny personalizowanej, co pozwala na stworzenie indywidualnego profilu danego nowotworu, a następnie właściwe ukierunkowanie postępowania terapeutycznego. Jest to możliwe dzięki rozszyfrowaniu DNA guza i wykorzystaniu wszystkich zawartych w nim informacji, tak aby zastosowane leczenie było jak najbardziej efektywne.

Na czym polega diagnostyka molekularna nowotworów?
Badania molekularne odgrywają istotną rolę we współczesnej medycynie, szczególnie w diagnostyce onkologicznej. Stanowią swego rodzaju narzędzie, które pomaga określić w jaki sposób można osiągnąć najlepsze efekty terapeutyczne, przy minimalnych skutkach ubocznych zastosowanego leczenia. Diagnostyka molekularna umożliwia dokładne przeanalizowanie materiału genetycznego nowotworu oraz zidentyfikowanie obecnych w nim nieprawidłowości – tzw. biomarkerów, które odpowiadają za wzrost masy guza. Jednoznaczne określenie występujących mutacji sprawia, że wyniki badań molekularnych są pewne oraz miarodajne. Na postawie szczegółowego ustalenia unikalnych cech nowotworu możliwe jest dobranie terapii celowanej, skorelowanej z profilem molekularnym danego pacjenta.

Diagnostyka molekularna nowotworów – jak to wygląda w praktyce?
Pacjenci kwalifikujący się do diagnostyki molekularnej są wyznaczani przez lekarza prowadzącego. Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii, związanych z badaniami, pacjent wyraża pisemną zgodę na diagnostykę, a lekarz wypełnia medyczny formularz zgłoszenia. Do badania wykorzystywany jest fragment tkanki guza lub materiał uzyskany drogą biopsji, dostępny zwykle w ośrodku, w którym usunięto wcześniej zmianę. Po wyborze najlepszego dla danego pacjenta panelu diagnostycznego, dostarczony materiał jest szczegółowo badany, a uzyskane wyniki interpretowane. W ten sposób powstaje tzw. Raport Końcowy zawierający pełny i dokładny opis znalezionych mutacji genowych, a także szczegółowe informacje na temat terapii celowanych molekularnie. Umożliwia to dobranie skutecznej oraz bezpieczniejszej strategii leczniczej, co jednocześnie znacznie zwiększa szanse pacjenta na wyleczenie.

 

Proces zamówienia badania molekularnego w Oncompass Medicine:

ULOTKA Informacje dla Pacjenta Oncompass 2016