Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19,  zatrudni lekarzy do pracy lub na dyżury medyczne w oddziałach:  Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Neurologicznym, Neurotraumatologicznym, Neonatologicznym, Dziecięcym, Wewnętrznym, Chorób Płuc, Obserwacyjno-Zakaźnym, Urologicznym, Laryngologicznym, Okulistycznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologiczno-Położniczym, Okulistycznym, Urazowo-Ortopedycznym, Kardiologicznym, Nefrologicznym, Onkologicznym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Forma zatrudnienia do ustalenia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 24 36 46 100, 24 36 46 106,
e mail: sekretariat@wszplock.pl