Regularne badania krwi mogą niejednokrotnie uratować zdrowie, a nawet życie! Wczesne wykrycie schorzenia, które przez wiele lat nie daje żadnych objawów, pozwala na wdrożenie skutecznego leczenia zanim w organizmie dojdzie do nieodwracalnych zmian. Szeroki zakres badań laboratoryjnych krwi, włącznie z określaniem markerów nowotworowych, wykonać można w naszej Ober Clinic!

Badania krwi to bardzo istotny, ale niestety wciąż niedoceniany przez pacjentów sposób na profilaktykę i wczesną diagnostykę wielu schorzeń, także tych będących bezpośrednim zagrożeniem życia. Już kilka podstawowych wskaźników pozwala lekarzowi ocenić ogólny stan zdrowa pacjenta i w razie potrzeby skierować go na dalszą diagnostykę. Zaleca się, by podstawowe badania krwi wykonywać przynajmniej raz do roku.

Badania krwi – jakie warto wykonać?

W Ober Clinic wykonać można bardzo szeroki zakres badań laboratoryjnych krwi. Szczególną wartość diagnostyczną ma przede wszystkim:

  • morfologia – jest to badanie, które pozwala na ocenę składu krwi, przede wszystkim liczbę czerwonych i białych krwinek, a także stężenie hemoglobiny, umożliwia ono ogólną kontrolę stanu organizmu, sprawdzenie, czy nie toczą się infekcje wirusowe lub bakteryjne, czy pacjent nie boryka się z anemią,
  • profil lipidowy – to badanie określające stężenie ogólne cholesterolu, stężenie cholesterolu HDL, cholesterolu LDL oraz trójglicerydów, jest bardzo ważne w diagnostyce chorób serca i układu krążenia, w tym miażdżycy oraz choroby niedokrwiennej serca,
  • poziom glukozy – to podstawowe badanie w kierunku diagnostyki oraz leczenia cukrzycy, objawiającej się podwyższonym poziomem cukru we krwi,
  • stężenie kreatyniny – kreatynina to substancja, która pozwala ocenić pracę nerek pacjenta – jej podwyższone stężenie możne sygnalizować niewydolność tego narządu, badanie wykonuje się też u pacjentów przed rezonansem magnetycznym z wykorzystaniem kontrastu.

Czym są markery nowotworowe?

Markery nowotworowe to specyficzne substancje, których obecność lub podwyższony poziom w organizmie może sugerować toczący się proces nowotworowy. Wykrycie markera bardzo często pozwala na zdiagnozowanie raka na wczesnym etapie, kiedy istnieją duże szanse na wyleczenie.

Oznaczenie markerów nowotworowych zaleca się m.in. osobom rodzinnie obciążonym określonymi typami nowotworów. I tak np. antygen CA 125 występuje u około 80% kobiet chorych na raka jajnika. Wysoki poziom antygenu CEA stwierdza się często u chorych na raka jelita grubego. Podniesione stężenie antygenu PSA może sugerować nowotwór prostaty. Podwyższony poziom antygenu AFP występuje m.in. w przebiegu nowotworu wątroby oraz jądra.

Osoby zainteresowane tymi i innymi badaniami krwi, zachęcamy do kontaktu -> https://oberclinic.pl/kontakt/. Zapraszamy również do skorzystania z obowiązującej do końca marca promocji – na hasło FB! Badanie profilu lipidowego – 15 zł! Oznaczenie stężenia kreatyniny – 5 zł! To doskonały moment, by zadbać o swoje zdrowie!