W związku z realizacją projektu „Wzrost jakości i dostępności e-usług medycznych poprzez wdrożenie
systemu on-line w Ober Clinic” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi
dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
Ober Clinic sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania oraz wdrożenia systemu e-usług
medycznych.

Z uwagi na poważne braki w specyfikacji unieważniamy niniejszym postępowanie nr 1/2016. Informujemy, że niebawem zostanie opublikowane kolejne zapytanie ofertowe.

Ober_zapytanie ofertowe

Ober Clinic formularz wykonawcy